Corona Regels

Corona Regels

1. Was voor de les je handen volgens de richtlijnen van het RIVM.
2. Verzet je rijles als je klachten hebt. Dit is kosteloos.
3. De instructeur stelt voor de les 2 controlevragen. Beantwoord deze eerlijk.
4. Probeer lichamelijk contact tussen instructeur en leerling te voorkomen.
5. Er mogen niet meer dan 2 personen aanwezig zijn in de lesauto.
6. De lesauto wordt na iedere les 10 minuten gelucht en gedesinfecteerd. Het is dan ook
wenselijk om, voor zover mogelijk, op een centraal punt af te spreken.
7. Handdesinfectie middelen en schoonmaakdoekjes zijn beschikbaar in de lesauto. Deze mogen veelvuldig gebruikt worden. Aanvullend kan ervoor gekozen worden om een eenvoudig soort mondkapje of handschoentjes te dragen tijdens de les. De leerling zorgt zelf voor deze beschermingsmaterialen indien de leerling deze wenst te gebruiken.

Wij geven geen garantie dat verspreiding in de lesauto niet voorkomt. Autorijschool Steengoed, de instructeurs en de leerlingen zijn niet aansprakelijk als er toch sprake is van besmetting. Wel zijn de rijschoolhouder, de instructeurs en de leerlingen verantwoordelijk om de verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen.

Het volgen van rijles is geheel vrijwillig en geschiedt op eigen risico.